Disclaimer

DISCLAIMER

Bitex Trading b.v. sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de
informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder
moment door Bitex Trading b.v. worden gewijzigd. Er kan door derden geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.

Alle gegevens op deze website zijn intellectueel eigendom van Bitex Trading b.v.

Alle overeenkomsten en offertes volgens de meest recente versie van onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in de Nederlandse taal zijn alleen van toepassing.

Alle offertes zijn vrijblijvend mits onverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Meer informatie: info@bitextrading.nl of neem contact op met telefoon nr. +31 (0)75-6162202